hololens混合现实发动机辅助检修

Jyadmin 提交于 周四, 12/13/2018 - 16:51

 

 

    集英科技与汽车职业学校合作hololens混合现实开发汽车发动机辅助检修项目。

  • 远程指导

           教师利用虚拟仿真画面、实时操作视频进行实时、随机、示范性动作

HoloLens开发,MR混合现实开发

  • 直播教学

           以直播视频形式实施教学展示

HoloLens开发,MR混合现实开发

  • 混合现实教学

           学生可以进行自助式操作,形成虚拟仿真与现实操作高度融合

HoloLens开发,MR混合现实开发

  • 完美叠加的视频教学画面

HoloLens开发,MR混合现实开发